De verschillende afdelingsactiviteiten hebben elk hun eigen verantwoordelijke.
Al onze bestuursleden en medewerkers doen dit op vrijwillige basis. Gelieve hiermee rekening te houden.

 

Voorzitter

Secretariaat

KOD = Kinderoppasdienst

Verkooppunt trein-, bus-, film- en telefoonkaarten met spaarkaartkorting

Verantwoordelijke spoorkaarten

Cultuur

Film

Meerdaagse reizen

Uitstappen

Toneel

GOSA

JGA = Jonge Gezinnen Actie

Gezinsspaarkaart

Vormingswerk

Turnen (volwassenen)

Zwemmen (kinderen)

2e handsbeurs

Onthaal en geboortegeschenken