Gezinsbond Herentals – Openstaande functies in onze afdeling (eind 2016)

Nieuwe mensen zijn welkom !
In januari 2017 verziezen we een nieuwe secretaris en penningmeester.
Maar het hoeft niet meteen zo officieel. Zoek in het lijstje hieronder de functie die best bij jou past !
Contact

 

Gewoon bestuurslid
Op onze maandelijkse bestuursvergadering denk je mee na over onze werking en aanbod naar onze gezinnen toe.
Je hoeft niet meteen een taak op te nemen. Neem rustig de tijd om onze afdeling te leren kennen.

 

Bestuurslid en/of losse medewerker
Op de bestuursvergadering worden activiteiten voorgesteld en taken verdeeld.
Enkele voorbeelden:

Beurtrol 'zwemmen' (zondagvoormiddag) : De zwemmers melden zich aan bij onze vrijwilliger aan de ingang.
Helpen klaarzetten of opruimen bij de tweedehandsbeurs.
Meewerken aan onze kinderactiviteit in het Schaliken (zondagnamiddag 15 januari, bij voorstelling 6+)

 

JGA-lid
Een vijftal keer per jaar komt de werkgroep 'Jonge Gezinnen Actie' samen.
We organiseren de dingen die passen bij onze eigen agenda's en gezinnen.
Iets organiseren kan (heel makkelijk) maar moet niét. JGA is ook gewoon gezellig ontmoeten.
Wil je ook een keer mee naar de bestuursvergadering? Dat mag zeker.

 

JGA- of bestuurslid en organisator van een activiteiten
Een nieuwe reeks kleuterturnen, een wandeling, een vormingsavond voor ouders, een kook-activiteit…
of nog iets helemaal anders.

Er is heel veel mogelijk en het kan heel eenvoudig zijn om iets te organiseren: er is budget en ondersteuning,
(extra) begeleiders kunnen ingehuurd worden.
Als er maar iemand de kar trekt en ter plaatse aanwezig aanspreekpunt is. Iets voor jou ?

 

Secretaris
De secretaris is de administratieve spil van de afdeling.
Hij of zij is het contactpunt voor leden, bestuursleden en voor het centrum en het gewest. 

Samen met de voorzitster coördineert de secretaris de afdelingswerking.

 

Penningmeester
De penningmeester zorgt voor de opvolging van de geldzaken in de afdeling:
opmaak en bijhouden van een kasboek en financieel overzicht, 

contacten met de bank, bijhouden en ordenen van financiële documenten… 
De bestuursploeg wordt door de penningmeester regelmatig geïnformeerd over de financiële toestand van de afdeling.

 

Onthaal-medewerker
Plaatselijke bestuursleden geven de Gezinsbond een gezicht !
Een persoonlijke kennismaking met nieuwe leden,
het samenstellen van een welkomstpakketje en het afleveren van de geboortegeschenkjes
is een onmisbare stap in het contact met onze leden.

Onze onthaal-ploeg kan zeker nog versterking gebruiken !

 

Sociaal-Cultureel-Werk-Administratie
De Gezinsbond (centrum) is graag op de hoogte van wat onze afdeling organiseert.
De SCW-verantwoordelijke stuurt het jaarprogramma, de uitnodigingen en verslagen van alle activiteiten door naar het SCW-secretariaat.
Hiervoor maakt hij of zij de nodige afspraken met de bestuursleden die de verschillende activiteiten organiseren.
De activiteiten die aan 'de spelregels' voldoen brengen aan het einde van het jaar geld op. (= werkingssubsidies voor onze afdeling)